HS/Ollilan työryhmä: Autovero poistuu ja kilometrimaksu tilalle?

500px-Emblem-money.svg

Autoverotukseen on suunnitteilla merkittäviä uudistuksia. Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän lähtökohtana on, että autoverotuksen painopiste siirtyisi lähes kokonaan auton käyttöön. Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan Jorma Ollilan johtaman työryhmän tänään julkistettava raportti esittää, että autovero (rekisteröintivero) poistuisi kokonaan ja autoilun nykyistä verotusta olisi tarkoitus korvata suurilta osin kilometripohjaisella maksulla. Tienkäyttömaksut on selvityksessä porrastettu kahteen luokkaan. Suurimpaan osaan Suomea kaavaillaan Helsingin Sanomien mukaan korkeampaa kilometripohjaista tiemaksua. Tämä maksu olisi 6,8 senttiä tiheämmin asutuilla alueilla tai 3,4 senttiä per kilometri harvaan asutuilla alueilla. Hyvänä puolena uusien autojen hinta laskisi muutoksen ansiosta merkittävästi ja keskimääräisen auton kohdalla autoveron säästö eli hinnan lasku on jopa 7.000 euroa. Uudessa mallissa kiinteät auto- ja ajoneuvoverot korvattaisiin ajoneuvon käyttöön liittyvillä maksuilla. Uusien autojen hintojen laskiessa Suomen vanha (Euroopan vanhin) autokanta alkaisi uudistua nopeammin.

Shellin hallituksen puheenjohtajan Jorma Ollilan johtama työryhmä esittelee raporttinsa tuloksia sidosryhmille tänään maanantaina. Autoveromuutoksen aikataulusta ei ole vielä tietoja, mutta todennäköisesti uudistuksesta kuultaisiin lisää vielä tämän syksyn aikana ja aikaisintaan uudistus voisi tulla voimaan 1.1.2014, jos eduskunta hyväksyisi sen loppuvuodesta ja tätä koskeva hallituksen esitys annettaisiin syksyn aikana. Yleensä autoveromuutokset ovat ajoittuneen juuri syksyyn ja koska uusien autojen myynti todennäköisesti pysähtyy autoveromuutosten vuoksi, olisi muutokset syytä toteuttaa kertarysäyksellä nopealla aikataululla.

Päivitys 3.9.2013:

Tienkäyttömaksuja pohtiva työryhmä jättää raporttinsa liikenneministeri Merja Kyllöselle (vas.) 16. joulukuuta. Kyllösen mukaan odotettavissa olisi useamman vuoden siirtymäaika.
Helsingin Sanomien kartta maksualueista löytyy täältä.

Asiasta lisää:

Lähde: Helsingin Sanomat ja HS:n verokartta / Jorma Ollilan autoverotuksen kokonaisuudistuksen työryhmä

Kuva: GNOME

JAA JUTTU / SHARE THIS:

Tulli taipui autoverotuksen ELV-kiistassa

Autoverotuksessa on käyty taas uusi taisto Suomen tullia vastaan, joka aiempaa kaavaa noudattaen on ratkaistu autontuojien hyväksi.  Korkein oikeus (KKO) ratkaisi ns. ELV-asian tuontiauton maahantuoneen tahon eli asiassa olleen yksityisoikeudellisen kanteen kantajan hyväksi. Vahingonkorvausten saaminen ELV-tapauksissa ennen vuotta 2006 edellyttäisi kuitenkin yksityisoikeudellisten kanteiden nostamista, kun tulli ei ole suostunut palauttamaan ELV-veroja vuosia 2006-2009 edeltävältä ajalta. Nyt tulli on taipunut ja julkaissut verkkosivuillaan tiedotteen, jonka mukaan ennen vuotta 2006 autoveropäätöksen saaneet voivat tehdä tullille vahingonkorvausvaatimuksen autoverosta kannetun arvonlisäveron (ELV) palauttamiseksi.

Asiassa on kyse ns. ei-arvonlisäverosta (ELV, 22%), jota perittiin vuoteen 2009 saakka kaikista tuontiautoista autoveron määrästä laskettuna autoveron lisäksi. Yhteisöjen tuomioistuin (EY-tuomioistuin, myöh. EU:n tuomioistuin) katsoi 19.3.2009 antamassaan tuomiossa C-10/08 (komissio v. Suomi) ELV:n nimenomaiseksi laittomaksi. Tämän ratkaisun jälkeen tulli päätti lopulta palauttaa oma-aloitteisesti vuosina 2006-2009 perityt ELV:t, mutta se ei palauttanut ennen vuotta 2006 maahantuoduista ja verotetuista tuontiautoista ELV-osuuksia, vaikka ne oli jo vuonna 2002 todettu laittomiksi EU:n tuomioistuimen toimesta, mikä siis vahvistettiin EU:n tuomioistuimen ratkaisulla vuonna 2009. Suomen viranomaisten ja valtion yleinen näkemys ja neuvo erityisesti valtiovarainministeriön virkamiesten toimesta on ollut vuoteen 2009-2010 saakka, että ELV oli laillinen, vaikka oikeusoppineet yleisesti arvostelivat tätä näkemystä ja tuomitsivat ELV:n laittomaksi jo vuonna 2002. Epäselvän oikeustilan aiheutti Korkein hallinto-oikeus (KHO), joka katsoi EU:n tuomioistuimen ennakkoratkaisun saatuaan päätöksessään 16.12.2002 taltionumero 3318 (KHO 2002:85), että henkilön tuomalle ajoneuvolle voitiin määrätä ELV:iä, mutta veron oli oltava määrältään samalla tavoin syrjimätön kuin itse autoveron. Suomen valtio ja tulli katsoivat tämän antavan oikeutuksen ELV:n perimiselle, vaikka tosiasiassa KHO tulkitsi EU:n tuomioistuimen ennakkoratkaisua virheellisesti.

Lopullinen naula ELV:n arkkuun tulikin siis vasta vuonna 2009 EU:n tuomioistuimen uuden ratkaisun myötä, mutta avoimeksi jäivät ennen vuotta 2006 maahantuodut ja verotetut ajoneuvot, joista tulli/valtio ei oma-aloitteisesti suostunut palauttamaan ilmeisen laittomiksi todettuja ELV-veroja.

KHO olisi voinut kunnostautua vuonna 2010 ja oikaista aiemmat vääryydet, mutta valitettavasti vuonna 2010 KHO järjesti jälleen autontuojille ikävän yllätyksen, kun se hylkäsi vuosikirjaratkaisuissaan KHO:2010:44 ja KHO:2010:45 purkuhakemukset, jotka koskivat vuonna 2003 tuotuja autoja, joista oli peritty laiton ELV. KHO:n tiedote ratkaisuista löytyy täältä. Ratkaisuja voi vain oudoksua oikeusturvan ja perusoikeuksien näkökulmasta, sillä niissä on ilmeisesti suosittu valtion rahallista etua yksityishenkilöiden oikeuksien kustannuksella.

Onneksi KHO:n ratkaisusta lannistumattomat aktiiviset autontuojat nostivat kuitenkin yksityisoikeudellisia kanteita, joista yksi nyt KKO:n uusimmassa ratkaisussa 2013:58 hyväksyttiin, eli tulli/valtio velvoitettiin maksamaan vahingonkorvauksena laittoman ELV:n määrät kantajalle. Tällainen yksityisoikeudellinen prosessi on kuitenkin työläs, aikaa vievä ja kallis, minkä vuoksi on yleisesti vaadittu, että tulli palauttaisi ELV:t myös ennen vuotta 2006 maahantuoduista autoista. Tähän tulli ei ole suostunut.

Tulli on kuitenkin lopulta yleisen mielipiteen vaikutuksesta taipunut ja julkaissut verkkosivuillaan tiedotteen, jonka mukaan ennen vuotta 2006 autoveropäätöksen saaneet voivat tehdä suoraan tullille vahingonkorvausvaatimuksen autoverosta kannetun arvonlisäveron (ELV) palauttamiseksi. Näin kallis ja aikaavievä yksityisoikeudellinen prosessi on vältettävissä.

Autohullut.fi suosittelee, että jokainen ELV:iä maksanut autontuoja jättäisi tullille valituksen tiedotteen ohjeiden mukaisesti oikeudenmenetysten välttämiseksi. Kysymyksessä ovat jokaisen autontuojan kohdalla tuhannet, jopa kymmenet tuhannet eurot!

PÄÄSTÖPERUSTEINEN AUTOVERO MYÖS LAITON?

Autoverotusasioissa vuosi 2013 on ollut vilkas ja kaikilta osin myönteinen tuontiautoilijoille. Aiemmin tänä vuonna tulli/valtio hävisi jutun, jossa ennen vuotta 2009 maahantuotu ajoneuvo verotettiin päästöperusteisen autoveron veroprosentilla, mikä todettiin laittomaksi. Asiasta löytyy Autohullut.fi:n kattavampi artikkeli täältä ja täältä.

Autoveroasioihin perehtynyt lakimies Petteri Snell neuvoi myös ennen vuotta 2010 maahantuotujen autojen omistajia valittamaan autoveropäätöksestä, mikäli sovellettu veroprosentti ylitti 28-29%. Valitusaika vuoden 2010 päätöksistä kuitenkin umpeutuu vuoden 2013 lopussa. Näin ollen on suositeltavaa laatia tästäkin asiasta tullille oikaisuvaatimus mahdollisimman pikaisesti oikeudenmenetysten välttämiseksi.

Lähde: TulliKHO, KKO, EU, HS

JAA JUTTU / SHARE THIS: